|  Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  Thông Tin Khóa Học |  Lịch Học | Download | Kết Quả |  Liên hệ  |
 
 
 
 
 
 
 


Copyright 2015 by Vietnam Institute of Logistics.

Học quản lý
     
LOGISTICS
                    TẠI VIỆT NAM

Cơ hội chuyển tiếp tại các trường Đại học Anh và Úc

Bằng diploma được cấp bởi:
The Australian logistics
Academy

NEWS/PROMOTIONS

Viện Logistics Vietnam (VIL) dành ưu đãi hấp dẫn cho học viên đăng ký chương trình Advanced Diploma in Logistics & Operation Management hoặc chương trình Diploma in Logistics Management. Chi tiết xin liên hệ hotline: 08 3513 6399

NEWS/PROMOTIONS

Chuyên đề tháng 1/2016
Strategic Analysis & Decision Making