Home Page About us Transport Yellow Pages Forum VIL
Tracuu
Su KienUsername
Password
 
Đăng ký mới


Phòng kinh doanh:
028
3513 6399
 

Đăng nhập

     

Năm 2017: Ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

1/16/2018 9:49:25 AM

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan để tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho DN, người nộp thuế; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; Triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu..., do đó  năm 2017 ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Năm 2017, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu: Xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin... Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan mở rộng số lượng thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; rà soát các văn bản liên quan thực hiện Đề án giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK; chú trọng cải cách thủ tục hành chính nội ngành.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đã góp phần vào việc rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, tạo thuận lợi cho DN. Điều này đã được thể hiện qua các con số:

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không trong năm 2017 đã được Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt. Kết nối chính thức Cơ chế một cửa quốc gia với 11 bộ, ngành. 47 TTHC của 10 bộ, ngành còn lại đã được triển khai với tổng số hồ sơ hành chính được xử lý hơn 790,7 nghìn bộ của gần 20.000 DN; Khai trương Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP) nhằm đáp ứng một cam kết quan trọng trong Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại và là kênh cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến hoạt động XNK và quá cảnh hàng hóa.

Đặc biệt, với vai trò là đơn vị chủ trì công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Đã có 75/87 (86%) văn bản đã được sửa đổi, bổ sung/thay thế theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, ngành Hải quan đã xây dựng Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất XK theo phương thức quản lý mới; Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng hàng không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối. Nâng cấp, xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin khác nhằm nâng cao mức tự động hóa trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan như: Hệ thống quản lý rủi ro; Hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu,… Đảm bảo quản lý, vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh ổn định 24/7; Hoàn thiện dự thảo kiến trúc tổng thể về an ninh thông tin của ngành Hải quan.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan tập trung hoàn thiện quy trình, thủ tục hải quan và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đảm bảo quản lý chặt chẽ các khâu trước, trong và sau thông quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK nhằm giảm thời gian thông quan.

Công tác giám sát, quản lý về Hải quan trong năm qua tiếp tục được tăng cường trên tất cả các khâu như: Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung  các văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý giám sát hải quan; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo các quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan; chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho DN trong thực hiện các thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK…  

Có thể thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020.

Chống thất thu hiệu quả

Trong công tác thu NSNN, năm 2017 do một số mặt hàng chính, có số thu lớn có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, cùng với đó là giá dầu thô giảm, cắt giảm thuế khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gây ảnh hưởng giảm đến số thu NSNN của ngành Hải quan. Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt như: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng cục hải quan tỉnh, thành phố; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế; Chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, đặc biệt, tăng cường công tác KTSTQ, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu một cách hiệu quả.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, số thu ngân sách của Hải quan năm 2017 đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao (295.000 tỷ đồng), tăng 9,47% so với cùng kỳ 2016.

Công tác KTSTQ, Tổng cục Hải quan đã chú trọng chỉ đạo toàn lực lượng KTSTQ rà soát, thực hiện KTSTQ theo các chuyên đề, tập trung kiểm tra sau thông quan những mặt hàng phức tạp, có kim ngạch lớn, thuế suất cao, có khả năng gian lận về mã, giá như: Ô tô, rượu, bia, giấy, mỹ phẩm... Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong triển khai thực hiện KTSTQ. Thực hiện công tác KTSTQ một số chuyên đề KTSTQ tại Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn.

Vì vậy, trong năm 2017, toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 8.987 cuộc, trong đó: 1.265 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 102% chỉ tiêu năm 2017) và 7.722 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là: 2.454,6 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN số tiền: 2.231,5 tỷ đồng (đạt 112% chỉ tiêu năm 2017 là 2.000 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ 2016).

Trong công tác quản lý rủi ro, năm 2017, ngành Hải quan đã phát hiện khoảng 5.000 vụ vi phạm lớn. Đồng thời, đã điều phối toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro như: Chuyên đề kiểm soát rủi ro, hồ sơ rủi ro, đo lường tuân thủ, danh mục hàng hóa rủi ro, điều phối hoạt động soi chiếu… qua đó, đã phát hiện nhiều lô hàng xuất nhập khẩu, đối tượng xuất nhập cảnh vi phạm, tăng số tiền thuế phải thu lên hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, một công cụ chống thất thu hiệu quả là chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được Tổng cục Hải quan triển khai tích cực và quyết liệt. Năm 2017 nhiều vụ việc vi phạm có số lượng và trị giá lớn được phát hiện và bắt giữ kịp thời như: Ma túy, cần sa, pháo nổ, vàng, tiền giả, mặt hàng thuộc danh mục CITES; buôn lậu xăng, dầu DO, than, khoáng sản, rượu bia, thuốc lá...; hàng phải có giấy phép có điều kiện, máy móc qua sử dụng từ Mỹ, Nhật...; hàng tiêu dùng, thực phẩm, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng...

Đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng, trong đó tập trung vào: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách chống buôn lậu; đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng nhạy cảm…

Chính vì vậy, công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động chống buôn lậu luôn kịp thời, có trọng tâm, bám sát diễn biến tình hình tội phạm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngay trong địa bàn hoạt động hải quan. Trong năm 2017, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn Ngành đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý: 15.184 vụ vi phạm pháp luật hải quan (giảm 1,97 % so với cùng kỳ năm 2016); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 789, 579 tỷ đồng (tăng 89,58% so với cùng kỳ 2016). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 334,8 tỷ đồng (tăng 95,5% so với cùng kỳ 2016). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ (tăng 6,25% so với cùng kỳ 2016). Chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ (giảm 39,29% so với cùng kỳ 2016).

Kết quả đạt được trong năm 2017 có ý nghĩa quan trọng để Tổng cục Hải quan cùng toàn ngành Tài chính bước sang năm 2018, năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020.

Theo báo Hải Quan.

TIN LIÊN QUAN
THÔNG TIN KHÁC
Doanh nghiệp Logistics: Nặng gánh chi phí (10/23/2017 9:49:54 AM)
ĐÀO TẠO & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM (10/12/2017 10:41:57 AM)
Thị trường giao nhận: Mảnh đất hứa hẹn cho trái ngọt (10/12/2017 11:14:35 AM)
Đại lý làm thủ tục hải quan: Đông nhưng chưa mạnh (10/10/2017 9:04:59 AM)
Giải pháp logistics sẽ giúp các nhà sản xuất công nghệ cao tận dụng lợi thế cạnh tranh (10/10/2017 9:02:21 AM)
Doanh nghiệp Việt cần khắc phục điểm yếu để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu (10/9/2017 2:27:28 PM)
Quản trị chuỗi cung ứng: Công cụ cạnh tranh hiệu quả hàng đầu của DN (10/9/2017 2:25:15 PM)
Bán 51% vốn ở mảng Shipping và Logistics, Gemadept còn lại gì để phát triển? (10/9/2017 2:20:57 PM)
Bác dự thảo phát triển dịch vụ logistics vì cấp dưới lập kế hoạch sơ sài (10/9/2017 2:15:40 PM)
Miền Trung chạy đua cảng biển, logistics vẫn kém phát triển (9/22/2017 9:43:11 AM)
BÌNH LUẬN

Bình luận của bạn

Nội dung:
Email / Tên / Điện thoại:
 

Bạn thấy giao diện mới của website như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Không đẹp lắm

VẬN CHUYỂN CONTAINER QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA UY TÍN, CHẤT LƯỢNG. HOTLINE: 0903 974 124
CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG GIANG (CTG LOGISTICS & SHIPPING AGENCIES)

© 2005 Bản quyền thuộc về Viện Logistics Viết Nam (VIL) - Liên hệ quảng cáo
Ghi rõ nguồn "VietnamShipper" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Tầng 25, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM - Tel: (+84-8) 3513 6399 - Fax: (+84-8) 3513 6359 - Email: admin@vietnamshipper.com