Home Page About us Transport Yellow Pages Forum VIL
Tracuu
Su KienUsername
Password
 
Đăng ký mới


Phòng kinh doanh:
028
3513 6399
 

Đăng nhập

     

Những nhóm hàng nhập khẩu chính quý I năm 2018

4/27/2018 10:22:08 AM

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu trong quý đầu tiên năm 2018 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng xuất khẩu. 

Trong đó có 12/54 nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Một số nhóm hàng đạt mức tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh, xăng dầu các loại, kim loại thường khác, điện thoại các loại và linh kiện.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2018 đạt trị giá 3,7 tỷ USD, tăng 22% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm đạt 10,42 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng từ đầu năm 2018 nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc với hơn 4,66 tỷ USD, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm trước; từ Trung Quốc với 1,55 USD, tăng 4,5%  so với cùng kỳ năm trước; 

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2018 đạt 2,72 tỷ USD, tăng 32,4% so với tháng trước., đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm đạt 4,87 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong 3 tháng từ đầu năm 2018 chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với gần 2,53 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; Nhập khẩu từ Hàn Quốc với 1,45 tỷ USD, giảm 27,2%; Nhập khẩu  từ Nhật Bản đạt 1,05 tỷ USD, tăng 2,6% …

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 981 triệu USD, tăng 37,9% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 3,32 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với gần 1,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,2 tỷ USD, tăng 16,3%; …

Vải các loại: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 893 triệu USD, tăng 21,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 2,66 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Vải các loại chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với 1,39 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 492 triệu USD, tăng 11,2%; Từ Đài Loan 372 triệu USD, tăng 5%; …

Sắt thép các loại: trong tháng nhập khẩu nhóm hàng này là 1,05 triệu tấn, trị giá 745 nghìn USD, giảm 4,6% về lượng và tăng 17,8% về trị giá. Trong quý này, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 3,12 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại trong 3 tháng đầu năm 2018 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với hơn 1,12 triệu tấn, trị giá 830 triệu USD, giảm 48,2% về lượng và giảm 28,6 về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Từ Nhật Bản với 538 nghìn tấn, trị giá 367 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và tăng  15,2% về trị giá; Từ Hàn Quốc với 428 nghìn tấn, trị giá 345 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và 17,8% về trị giá; …

Xăng dầu các loại: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 784 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại trong 3 tháng đầu năm đạt 3,38 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD, tăng 15,7% về lượng và tăng 36,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Malaysia với 1,12 triệu tấn trị giá 628 triệu USD, tăng 66,2% về lượng và 100,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Từ Hàn Quốc với 916 nghìn tấn trị giá 628 triệu, tăng 27,1% về lượng và 36,7% về trị giá; Từ Singapore với 704 nghìn tấn, trị giá 421 triệu USD, giảm 36,5% về lượng và giảm  24,5% về trị giá; …

Chất dẻo nguyên liệu: nhập khẩu trong tháng của nhóm hàng này đạt 487 nghìn tấn, trị giá 791 triệu USD, tăng 49,2% về lượng và 53,2% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2018 của nhóm hàng này đạt 1,31 triệu tấn, trị giá 2,06 tỷ USD, tăng 12,6% về lượng và tăng 20,9% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Hàn Quốc với 277 nghìn tấn, trị giá 386 triệu USD, tăng 2,4% về lượng và 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Từ Ả Rập Thống Nhất với 278 nghìn tấn trị giá 274 triệu USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 15,3% về trị giá; ….

Kim loại thường khác: nhập khẩu trong tháng đạt 190 nghìn tấn, trị giá 680 triệu USD, tăng 104,1% về lượng và tăng 68,5% về trị giá. Trong quý này, lượng nhập khẩu kim loại thường khác đạt 454 nghìn tấn, trị giá 1,68 tỷ USD, tăng 18,6% về lượng và tăng, tuy nhiên tăng 31,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước

Kim loại thường các loại nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 77 nghìn tấn, trị giá 233 triệu USD, giảm 3% về lượng và tăng 10,1% về trị giá; Đặc biệt Mexico với 94 nghìn tấn, trị giá 175 triệu USD trong khi đó năm trước là chưa nhập khẩu, Trung Quốc với 56 nghìn trị giá 166 triệu USD, giảm 37,9% về lượng và giảm 16,6% về trị giá; …

Sản phẩm từ chất dẻo: nhập khẩu trong tháng có trị giá 482 triệu USD, tăng 33,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 3 tháng đầu năm đạt 1,35 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ chất dẻo nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 474 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; Xuất xứ từ Hàn quốc với 416 triệu USD, tăng 14,1%; Xuất xứ từ Nhật Bản với 191 nghìn USD, tăng 9,8%

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày:  nhập khẩu trong tháng đạt trị giá 491 triệu USD, tăng 56% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm đạt trị giá 1,24 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu nhóm hàng này 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 457 triệu USD, giảm 3%; Xuất xứ từ Hàn Quốc với 159 triệu USD, giảm 7,7%; Xuất xứ Đài Loan với 107 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Baohaiquan.vn

TIN LIÊN QUAN
THÔNG TIN KHÁC
Xuất khẩu gặp rào cản bảo hộ (4/27/2018 10:19:39 AM)
Chôm chôm Việt xuất khẩu sang New Zealand (4/16/2018 9:14:51 AM)
Hóa chất nhập khẩu từ thị trường Saudi Arabia tăng mạnh trên 400% (4/9/2018 10:55:34 AM)
Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang Achentina tăng mạnh (4/9/2018 9:34:54 AM)
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng cả về lượng và trị giá (4/9/2018 9:27:55 AM)
Xuất khẩu qua Trung Quốc tăng rất mạnh (4/9/2018 9:23:11 AM)
Doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây, Trung Quốc cần lưu ý (4/4/2018 8:56:33 AM)
Xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị trường Mỹ tăng gấp 2 lần cả về lượng và trị giá (4/4/2018 8:54:12 AM)
Xuất khẩu thủy sản gặp khó khắp nơi (3/27/2018 10:59:58 AM)
Top 10 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (3/27/2018 10:35:07 AM)
BÌNH LUẬN

Bình luận của bạn

Nội dung:
Email / Tên / Điện thoại:
 

Bạn thấy giao diện mới của website như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Không đẹp lắm

VẬN CHUYỂN CONTAINER QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA UY TÍN, CHẤT LƯỢNG. HOTLINE: 0903 974 124
CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG GIANG (CTG LOGISTICS & SHIPPING AGENCIES)

© 2005-2020 Bản quyền thuộc về Viện Logistics Việt Nam (VIL) - Liên hệ quảng cáo
Ghi rõ nguồn "VietnamShipper" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Tầng 25, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM - Tel: (+84-8) 3513 6399 - Fax: (+84-8) 3513 6359 - Email: admin@vietnamshipper.com